Privacy beleid - Mammoet Keukens

Al méér dan 20 jaar ervaring
Wij zijn geen beginners maar doen dit al meer dan 20 jaar
Wij bieden een uitstekende service aan
Steeds de laatste trends
Je vindt bij ons steeds de laatste keukentrends
Uitgebreide service
Je kan gedurende 1 jaar op beide oren slapen over de prijs
1 jaar prijsvast
Ga naar de inhoud

Privacy beleid

ALGEMEEN
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site aanwenden. De door via cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mammoet Keukens of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.
Gebruik van onze diensten
Wanneer je aanmeldt voor een van onze diensten of die contacteert via onze website vragen we jou een aantal persoonlijke gegevens mee te delen. Die gegevens worden enkel gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mammoet Keukens of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou dan naar een aantal persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mammoet Keukens of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy-beleid, uitgezonderd we hiervoor van jou vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens:
  • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
  • Wanneer Mammoet Keukens daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Mammoet Keukens persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten of diensten in behandeling te nemen.
Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan heeft Mammoet Keukens in ieder geval uw e-mailadres nodig. Alle informatie die Mammoet Keukens in deze precontractuele fase van u ontvangt, gebruikt Mammoet Keukens alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.

Om de beste service aan te bieden.
Mammoet Keukens gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In heel wat gevallen is Mammoet Keukens wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het kader van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden.
Mammoet Keukens kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Mammoet Keukens uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en diensten van Mammoet Keukens te evalueren en deze aan te passen.
Derden
Alle informatie en persoonlijke datagegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie en jouw persoonlijke data intern binnen onze organisatie worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens, jouw persoonlijke data en jouw privacy te respecteren.
Keuzes persoonlijke data
Inzien/Aanpassen/Verwijderen
Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen, of verwijderen van al je persoonlijke data die op het ogenblik van je aanvraag door ons zijn opgeslagen. Dat kan eenvoudig via e-mail aan info@campingshowvervaet.be of schriftelijk op het adres van onze maatschappelijke zetel : Mammoet Keukens – Handelslei 174 – 2980 Sint-Antonius (Zoersel), met vermelding "Persoonlijke data".
U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, het verwijderen van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
  • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Mammoet Keukens;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Mammoet Keukens rust.

Mammoet Keukens zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Mammoet Keukens eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Bezwaar indienen
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Mammoet Keukens. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Mammoet Keukens de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Mammoet Keukens dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Gegevensoverdracht
Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Mammoet Keukens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm, alsook om Mammoet Keukens te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Uitschrijven Nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven en geen nieuwsbrieven van Mammoet Keukens meer te ontvangen. Al jouw persoonlijke data die in functie van het ontvangen van onze nieuwsbrief door ons zijn opgeslagen, worden bij dit uitschrijven automatisch verwijderd.
Veiligheid
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Met uitzondering van het IP-adres zal er in geen enkel geval persoonlijke informatie worden doorgestuurd naar Google.
Links naar andere websites
Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de consument, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Mammoet Keukens op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom, ...
Veranderingen
Deze privacy-verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Mammoet Keukens. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy-verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy-verklaring te raadplegen.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als je nog vragen hebt over dit privacy-beleid, dan kan je steeds contact met ons opnemen.
Terug naar de inhoud